Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.
De koper gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling of bij het aanvragen van de door Wendy's Shop geleverde producten.

1. Alle prijzen zijn incl 21% en verpakking incl 21%.

Kopen op factuur voor bedrijven en instellingen.

Bedrijven en instellingen kunnen via factuur achteraf betalen? Mits een geldig btw nummer en mits vooraf aangevraagd, dit dient aangevraagd en geëvalueerd te worden.

Bij toelating bedraagt de betalingstermijn 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

Bij niet betaling:

Artikel 1: 

Behoudens anders sluitende overeenkomst zijn de facturen contact betaalbaar en via overschrijving netto en zonder korting. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, een conventionele rente van 1.25% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd.

Bij niet-betaling van de factuur of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% als forfaitaire schadevergoeding.

De niet- betaling van de factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling.

Artikel 2:

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3:

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbank van het Arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd (Antwerpen), tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4:

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.

Andere gebreken moet de koper binnen de 14 dagen na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speet de eender aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles straffe van verval.

Artikel 5:

Alle kortingen geven op volumeafname en toegepast op de factuur vervallen bij niet tijdige betaling van de factuur.Shop is simpel, eerlijk en uiterst veilig.
Als er iets is waar u niet helemaal tevreden over bent wil ik het graag horen zodat we het kunnen verbeteren!
Omdat we er zeker van zijn dat u enorm zult profiteren van de prijs - kwaliteit van onze producten bieden wij u onze geld - terug - garantie!

Artikel 6:

Als een klant kiest om de bestelling niet zelf af te halen maar te laten verzenden door een transsportfirma is Wendy's Pampertaarten niet verantwoordelijk voor eventuele schade in de vorm van gescheurde verpakking. In geval van gescheurde verpakking kan men steeds nieuwe verpakking ( lege ) aanvragen via het contactformulier.

Artikel 7:

Retour zendingen is ten koste van de klant, enkel indien een verkeerd product is verstuurd zal Wendy's Shop instaan voor de retour kosten.

Cookies!

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.